BT Akademi

Kunskap är makt! Och om inte makt, så i vart fall en avgörande faktor för att inom revisions- och rådgivningsbranschen framgångsrikt kunna hjälpa kunder och klienter på absolut bästa sätt. Som ett led för att visa hur viktigt vi anser det är med kunskap och att alltid hålla sig a jour, introducerar vi nu ett nytt koncept. BT Akademi blir samlingsnamnet för vår satsning där, vi fortlöpande kommer att tillhandahålla aktuella seminarier och kurser, såväl för kunder och samarbetspartners som för våra egna medarbetare.

Vi hoppas att ni liksom vi ser fram emot intressanta och givande möten! 

Kommande aktiviteter (platsen är vårt kontor på Skeppsgatan 9 om inte annat anges) Programmet kan komma att uppdateras fortlöpande. 

Frukostmöte om framgångsrikt och värdeskapande styrelsearbete - 15 mars 2018.  Per Olsson och Jenny Söberg gästar oss denna morgon och pratar om styrelsearbete. Styrelsearbete kan se väldigt olika ut i olika bolag. Vissa bolag följer de rutiner man alltid följt. Andra bolag har inget egentligt styrelsearbete, utan protokoll upprättas av formella skäl.

Frågan man måste ställa sig som ägare är om man kan ha nytta av en annan typ av styrelsearbete. Hur ska man tänka? Vilka möjligheter kan det skapa? Vilka risker finns det? Hur ska ett sådant styrelsearbete bedrivas? Hur kan man som styrelseledamot eller ordförande bidra till ett bättre styrelsearbete? Vi kommer att gå igenom dessa och angränsande frågeställningar, framför allt ur ett praktiskt perspektiv, men i vissa delar även beröra rent juridiska frågeställningar. Målet är att väcka tankar och medvetenhet om styrelsearbetet i sig och möjligheterna med det. 

ANMÄL DIG HÄR

Frukostmöte om digitalisering av företagets redovisning - 8 maj 2018.  Med digitalisering av verksamhetens arbetsflöden ser man snabbt resultat och sparar pengar i de flesta företag. Att distribuera och hantera fakturor elektroniskt frigör resurser, sänker företagets kostnader och gör arbetet enklare.

  • Hur du vinner tid och får överblick genom att ersätta pappersfakturor med digitala fakturor från dina leverantörer.
  • Hur du kan fakturera enklare och dessutom få snabbare betalt.
  • Hur du kan koppla ihop din digitala bokföring med din bank.
  • Hur du enkalt kan hantera dina kvitton vid tjänsteresor.

Välkommen på frukostseminarium där vi tillsammans med Fortnox berättar hur du kan jobba effekitivare med digital bokföring!

ANMÄL DIG HÄR

Exempel på genomförda frukostseminarium

Frukostmöte om nätverksbyggande - 6 februari 2018. Jag är ingen säljare! Många högutbildade, högpresterande personer i olika typer av tjänstebolag har svårt att identifiera sig med säljrollen.
Ibland finns det ett motstånd eller tom ett förakt gentemot försäljning. Inte desto mindre är försäljning naturligtvis otroligt viktigt. Hur kommer det sig att det finns så mycket motstånd?
Många känner till att 8 av 10 jobb tillsätts via professionella och privata kontakter. Siffran är densamma vad gäller affärer. Alltså att 8 av 10 affärer förmedlas via professionella och privata kontakter och nätverk på något sätt. Detta gäller inte minst i tjänstesektorn.

Om bland annat detta talade Emma Troedsson avid vårt frukostseminarium den 6 februari! 

Frukostmöte om GDPR - 25 maj 2018 – Dagen G för GDPR, dataskyddsförordningen, närmar sig med stormsteg. Med mindre än 5 månader kvar till dess att förordningen träder i kraft är det hög eller mycket hög tid att ta tag i sitt GDPR-arbete om man inte redan är på väg.Personuppgiftsansvarig, Dataskyddsombud, Incidentrapportering, Biträdesavtal, känsliga personuppgifter - listan över begrepp man måste ta ställning till och känna till med anledning av Dataskyddsförordningens införande den 25 maj kan göras lång.

Om detta talade Olof Eilertsson, jurist och informations-säkerhetskonsult på ATEA med 22 års erfarenhet från IT branschen,vid två tillfällen i januari.

Digitaliseringen - Internet of Everything, Artificiell Intelligens, Big Data, Industry 4.0 och nya kundupplevelser i en härlig mobil blandning förändrar vår värld och ger oss plötsligt nya maktbalanser, kommunikationsmönster och ett i grunden förändrat samhälle. Hur klarar du som ett ägarlett bolag av att möta de snabba förändringarna som berör allt och alla? Vad behöver du fokusera på?  Hur gör du en korrekt analys av nuläget och vad krävs för att överhuvudtaget växa i framtiden? 
Detta och många andra frågor pratade futuristen och föreläsaren Mats Rimton från Futurement entusiastiskt och insatt om då han gästade oss på BT Akademi med frukostmöte strax innan midsommar.

Efter sommaren var det dags för Mikael Petersén att under ett frukostmöte tala om Digital Transformering. Hur vi ska ta steget från den analoga till den digitala världen och hur teknikskiftet har och kommer att fortsätta påverka oss alla såväl privat som på våra arbetsplaster.

Har du förslag på ämne för en kurs? Hör gärna av dig till oss via den röda knappen nedan.

BT Akademi