evenemang-image
2019-05-10

Frukostmöte – Roi rekrytering Kommunikation på mottagarens villkor. Fredag 10 maj

Hur kommunicerar jag framgångsrikt på mottagarens villkor… och vilka fallgropar bör jag undvika?

Beteendetest, förmågetest, drivkraft-/motivationstest m.fl. är bara några av alla de testverktyg som står till buds på marknaden idag när du ska rekrytera, kommunicera och utveckla dina medarbetare och team. Ofta glömmer vi att fråga oss själva varför och hur vi använder dessa tester – och på vilket sätt de kan hjälpa medarbetare, chefer och team i vardagen. Företag och organisationers viktigaste tillgångar idag är människorna – och i en omvärld som ständigt ställer nya och snabbfotade krav på organisationen, blir förmågan att leda, motivera och utveckla organisationens humankapital avgörande. Under det här frukostseminariet ägnar vi tiden åt kommunikation på mottagarens villkor. Vad behöver jag tänka på för att få medarbetare och team att känna vilja och engagemang – för att i nästa tur prestera resultat?


Jonas Bågeman, konsult från Roi Rekrytering, med mer än tio års erfarenhet, guidar oss i hur man lägger strategin för en bra och kreativ kommunikation och hur vi kan använda utfallet från t.ex. ett DISC-test eller kapacitetstest med största framgång!

Anmäl dig här!

Dela