evenemang-image
2018-10-18

Ägarförändringar den 18 oktober

Vi är nu bara några veckor ifrån vår heldagsutbildning kring ägarförändringar.

Detta är kursen för dig som redan kan en hel del men ändå inser att kunskap kan man aldrig få för mycket av! Vi vänder oss till dig som är företagare eller rådgivare till företagare och som är väl insatt i frågeställningarna kring fåmansföretag men som gärna vill veta ännu mer eller fräscha upp det du redan kan.

Våra duktiga föreläsare kommer att guida dig genom dagen och väva samman inkomstbeskattning, aktiebolagsrätt och finansieringsmöjligheter för att ge dig användbara modeller och lösningar avseende ägarförändringar. Fokus för dagen är skattereglerna.

Vi ägnar förmiddagen åt att gå igenom regelverken i teorin för att under eftermiddagen ägna oss mer åt praktik och strukturer som används i olika sammanhang. Vi kommer att diskutera lämpliga modeller för ägande, hur det kan gå till för att släppa in nyckelpersoner i delägarkretsen och vad som gäller när ägarförändringar sker inom familjen. Även externa avyttringar och användandet av så kallade karensbolag kommer att gås igenom.

 • Tid: 18 oktober 09.00 – 16.00
 • Plats: Baker Tillys kontor i på Skeppsgatan 9 i Malmö.
 • Kostnad för hela dagen: 3.100:-/person inklusive fika och lunch.

Områden som kommer aktualiseras under dagen

Allmänt om fåmansföretagsreglerna
 • Grundprinciperna till FÅAB-beskattningen – när används reglerna och varför
 • Utomståenderegeln – bedömningsfrågor
 • När uppkommer samma och likartad verksamhet – risk för smittat kapital
 • Skapa en koncern – ”internare”
Förändring av ägarkretsen

Översiktligt om optioner och personaloptioner
Strukturer vid aktieförvärv

 • Direktförvärv mot revers
 • Bilda gemensamt holdingbolag och sälja till marknadsvärden
 • Underprisöverlåtelse
 • Går det att ge gåva till anställd?
Tillvägagångssätt när det är dags att lämna verksamheten eller byta verksamhetsform
 • Generationsskiften – sälja till närstående
 • Hur förhåller sig försäljningsbelopp kontra sparade utdelningsutrymmen
 • Möjlighet att använda takregeln
 • Utlösen genom inlösen
 • Låta andra delägare köpa ut ”pensionären”
 • Försäljning genom karensbolag
 • Avveckling av karensbolag
 • Ombildningar/Alternativa ägarstrukturer

Har du frågor om dagen ring Christine Persson på telefon 070-8340569 eller skicka ett mejl till christine.persson@bakertilly.se.

Välkommen, hoppas vi ses!

Anmäl dig här >>

Dela