Vi gör lönehanteringen lönsam

Personalens löner är inte alltid en heltidstjänst. Men tillräckligt omfattande för att ta tid och kraft från kärnverksamheten.

Lägg lönehanteringen på våra lönespecialister så kan du med full kraft ägna dig åt ditt företag. Och din personal kan helhjärtat sköta det de får betalt för. Outsourcing kallas det och är perfekt om eller när du känner att du inte vill bygga upp och underhålla egen kompetens och administration.

Vår löneservice omfattar:

  • beräkning av månadens löneunderlag 
  • kontrolluppgifter 
  • semesterårsskifte
  • reseräkningshantering inklusive traktamente 
  • beräkning av preliminärskatt 
  • förmåner och sociala avgifter 
  • bokföringsunderlag för skattedeklaration 
  • skattedeklaration för moms och avgifter 
  • rapportering till institutioner och myndigheter

Löneadministration skall inte stjäla din tid. Lön är ersättning för tid som du och ditt företag behöver.

Tbg_MAD_LHN