Känner man varandra förstår man varandra

Baker Tilly Sverige AB är en oberoende medlem av Baker Tilly International. Bolaget ägs gemensamt av de byråer som ingår i Baker Tilly Sverige och är medlemsbyråernas gemensamma kanal för att driva den övergripande utvecklingen av nätverket och verksamheten på nationell basis. Vi expanderar kontinuerligt och kombinerar därigenom lokalt starka firmor med ett nationellt starkt nätverk. Baker Tilly Sverige har idag drygt 600 anställda som arbetar vid fler än 70 kontor från Trelleborg i söder till Luleå i norr.

Baker Tilly MLT KB är en av regionens största och mest välrenommerade redovisnings- och revisionsbyråer och ingår som medlem i det nationella och internationella nätverket Baker Tilly International. Vi har funnits sedan 1980 och har kontor i Malmö, Lund och Trelleborg med drygt 60 medarbetare. Vår redovisningsavdelning kan hjälpa dig som företagare med det mesta från daglig redovisning med lönehantering och skattedeklarationer, till bokslut med årsredovisningar och företagsdeklarationer.

Vi tar oss alltid tid att lyssna på dig som kund. När vi pratar med dig försöker vi göra det på ett rakt och obyråkratiskt sätt. Våra råd är praktiska och affärsorienterade. Varför? Vi förstår entreprenörsdrivet företagande genom att vårt eget företagande har sin grund i entreprenörskap. Vi äger själva vår verksamhet, d.v.s. vårt lokala Baker Tilly-kontor ägs och drivs av våra revisorer och rådgivare. Det gör att ni får stöd av personer som har förståelse för, och personlig erfarenhet av företagande.
Vår starka lokala förankring skapar också en verklig närhet och tillgänglighet för dig som kund. Det är vår ambition att samma personer ska stötta dig år efter år. Med få personalbyten får du som kund den kontinuitet i relationen med oss som bästa gynnar dina affärer långsiktigt.

Servicekänslan och det personliga engagemanget gentemot våra kunder är vårt signum. Vi kopplar samman vår lokala närvaro med resurserna i det världsomspännande nätverket i Baker Tilly International. Vi kan ge dig det bästa från två världar. Servicekänslan och det personliga engagemanget hos en lokalt ägd byrå i kombination med resurserna och specialistkompetensen i en global organisation. Det gör oss unika. Det ger dig trygghet och kompetens!

Om oss