Ta steget mot en effektivare redovisning. Spara tid och pengar.

Automatisering av verksamhetens arbetsflöden är ett område där man snabbt ser resultat och sparar pengar i de flesta företag. Att distribuera och hantera fakturorna elektroniskt frigör resurser, sänker företagets kostnader och gör arbetet enklare. Fakturor betalas inte utan att de först kontrollerats och attesterats av rätt personer.                                                  

Första steget - Du skannar dina leverantörers pappersfakturor via e-post direkt till redovisningssystemet. Ännu effektivare är att dina leverantörer skickar sina fakturor som PDF-filer via e-post eller som elektroniska fakturor (EDI).

Andra steget - Du skickar dina kundfakturor direkt från faktureringsprogrammet och kan då välja att få en komplett distributions och påminnelsehantering till ungefär samma pris som att skriva ut posta fakturorna på konventionellt sätt.

Vi visar dig vägen! Vi är bara ett klick bort!

Webbaserad redovisning

Att arbeta i ett webbaserat redovisningssystem innebär att vi som redovisningskonsulter jobbar i ett program som du alltid har tillgång till via internet. Om vi arbetar tillsammans i programet kan både du och vi nå informationen parallellt och processen blir mycket effektivare. Till bokföringen kan du knyta fakturering, löner och leverantörsreskontra. Allt utbyggbart i separata moduler efter dina behov. Dina leverantörer kan skicka sina fakturor via e-post eller som EDI-faktura rakt in i systemet där de kan tolkas för automatisk kontering. Du kan också få en komplett distribution och påminnelsehantering av dina kundfakturor till ett mycket förmånlig kostnad.

Exempel på onlinetjänster:

Du skannar, vi bokför

Du skannar alla dina pappersfakturor till oss via e-post på en internetansluten skanner. Vi registrerar och konterar fakturan och sparar den för attest. Efter attest, av behörig person, registreras fakturan i redovisningssystemet där vi sköter din löpande bokföring. I det webbaserade ekonomiprogramet kan du se fakturor och t.ex. kvitton som skannats eller fotograferats och kopplats till verifikat. De kommer åt dem från olika plattformar som dator, platta eller telefon och andra när du vill så länge du har en internetuppkoppling.

Fakturatolkning och attestflöde

Du skannar själv alla dina pappersfakturor med hjälp av en internetansluten skanner. Alternativt meddelar du dina leverantörer att skicka den via e-post eller som EDI-faktura direkt in i redovisningssystemet. Fakturan, med leverantör, datum, belopp etc. tolkas och konteras automatiskt efter upplagda mallar. Attest kan göras av en eller flera personer efter uppgjorda behörigheter och flöden. Därefter blir den automatiskt registrerad i ekonomi- eller affärssystemet där vi sköter din löpande bokföring.

Leverantörsfakturor adresseras till oss fysiskt eller elektroniskt

Du skannar själv alla dina pappersfakturor med hjälp av en internetansluten skanner och vår tolkningsprogramvara. Den information som finns på fakturan, så som leverantör, datum, belopp osv, skannas och tolkas. Fakturan blir automatiskt registrerad i ekonomi- eller affärssystemet där vi sköter din löpande bokföring.

Är fakturan dessutom märkt med en referens kan den direkt skickas ut för attest till rätt person.