Rådgivning nära dig

Förutom löpande ekonomiarbete kan vi vara bollplank i din strategiska planering och en operativ resurs i ditt utvecklings- och förändringsarbete. 
Kort sagt – en aktiv medspelare.

Vi har skaffat oss en hel del erfarenhet genom åren från uppdrag av varierande storlek i en mängd olika branscher. Erfarenhet som, genom ett nära samarbete, kommer dig till del. Företagets ekonomi är som en spegel av verkligheten där vi tillsammans besitter kompetens om både det ena och det andra. Ett plus ett blir tre, kan man säga.

Vår roll som konsult kan bland annat omfatta:

 • starta och driva företag
 • kalkylering
 • boksluts- och redovisningsrådgivning
 • budget och prognoser
 • ekonomistyrning
 • likviditetsplanering
 • genomgång av ekonomiska rutiner och processer
 • ekonomi- och redovisningshandböcker
 • lagerbolag
 • ägarstrategier
 • styrelsearbete och ansvar
 • omstrukturering av företag samt generationsskifte
 • köp och försäljning av företag

Ibland behöver man se sitt företag med andra ögon.

För företagare finns det en del att tänka på. Här följer några exempel;

Har ni lånat in pengar till företaget? Ta ut ränta!
Har ni lokal i hemmet för verksamheten (kontor/verkstad)? Ta ut hyra!
Har ni enskild näringsverksamhet eller andel i handelsbolag? Vinster som inte tagits ut kan beskattas lägre än arbetsinkomst genom positiv räntefördelning och/eller avsättning till expansionsfond!
Har ni aktiebolag? Följ upp utdelningsutrymmet för framtiden (deklarationsbilaga K10), även de år ni inte kan ta utdelning!

Rådgivning