Man kan kanske inte skatta sig lycklig. Men nära på.

Du vill förstås hellre lägga pengar på affärsutveckling och lönsamhet än på skatt. Ett nära samarbete med oss, som en ledande skatterådgivare till ägarledda företag, företagstärker den möjligheten.

Vi håller oss à jour med nya lagförslag och ny rättspraxis. Vi vet lagens råmärken. Med god kännedom om mål och mening för ditt företag kan vi bygga en så gynnsam skattesituation som möjligt. Med bättre lönsamhet som följd.

Här följer några exempel på situationer som vi behärskar. De berör företag och dess ägare och kan få avgörande skattekonsekvenser:

 • när ni ska starta verksamhet och välja/byta företagsform 
 • vid handel inom och utom EU för att få korrekt momshantering 
 • i valet mellan lön och aktieutdelning 
 • vid val av pensionslösningar och försäkringsskydd 
 • vid uppstart av dotterbolag eller när ni ska flytta verksamheter utomlands 
 • vid köp och försäljning av fastigheter och inventarier
 • när ni ska köpa eller avyttra en verksamhet 
 • bygg- och fastighetsmoms 
 • momsredovisning för utländska företag i Sverige
 • kontakt med Skatteverket och utländska myndigheter 
 • rådgivning vid skatterevision 
 • biträde eller ombud vid process mot Skatteverket