2022-05-18

Frukostmöte – Aktieägaravtal

Ett aktiebolag kan ägas av flera personer – juridiska eller fysiska. Genom den obligatoriska bolagsordningen kan ägarna åstadkomma skräddarsydda lösningar för aktiebolaget. Av olika skäl kan ägarna vilja komplettera bolagsordningen med ett aktieägaravtal. Betydligt större frihet råder avseende aktieägaravtalet än vad gäller bolagsordningen. Dessutom kan aktieägaravtalet hållas konfidentiellt, till skillnad från bolagsordningen som är offentlig. Under den här föreläsningen berättar advokat Louise Björneman, vad som är viktigt att tänka på när ett aktieägaravtal ska ingås. Hon guidar oss i aktieägaravtalets struktur och i hur man ska tänka för att optimera avtalets sätt att fungera.

Under föreläsningen får vi en inblick i följande:

  • Ingående och ändring av aktieägaravtal
  • Ett urval av klausuler – särskilt fokus på fördelningen av makten
  • Olika infallsvinklar gällande inlösen
  • Påföljder vid avtalsbrott
  • Avtalstidens längd

Louise Björneman är advokat och grundare av Björneman Advokat AB. Hon har under många år tillhandahållit affärsjuridisk rådgivning till såväl startup-bolag, medelstora bolag som börsnoterade bolag. Bland hennes verksamhetsområden ingår bland annat rådgivning avseende aktiebolagsrättsliga frågor. Louise vägleder på daglig basis företagare i aktiebolagslagens bestämmelser och angelägenheter.

Var? Nordenskiöldsgatan 11A, Malmö.
När? Onsdag den 18 maj 07.30 – 09.00.
Pris? Kostnadsfritt.

Sista anmälningsdag är den 13 maj.

Välkommen!

ANMÄL DIG HÄR!

 

Dela