evenemang-image
2018-11-20

Frukostmöte om styrelseuppdrag den 20 november 2018

Ett styrelseuppdrag kan vara otroligt roligt, spännande, utvecklande och lärorikt. Som så ofta annars när det finns stora uppsidor, finns det även en annan sida som måste hanteras. Med ett styrelseuppdrag följer ansvar och skyldigheter. Det kan vara mot bolaget, men det kan också vara ett ansvar mot tredje man.

Som ledamot har du en lojalitetsplikt mot bolaget. Vad händer om du sitter på dubbla stolar och har intressen som strider mot bolagets? Hur hanterar du lojaliteten då? Du har även en tystnadsplikt mot bolaget. Hur långt sträcker sig den? Finns det situationer där du kan bryta denna?

Som ledamot i en styrelse kan det uppkomma personligt ansvar, både ekonomiskt, men även straffrättsligt. Under föredraget kommer Per Olsson och Jenny Söberg från MAQS Advokatbyrå, att fokusera på det ekonomiska ansvaret och gå igenom de flesta situationer där ansvar kan uppkomma, samt ge praktiska råd om hur man undviker dessa risker.

Frukost serveras kl. 07.30 och föredraget börjar ca. 07.50. Vi rundar av kl. 09.00, efter en avslutande frågestund. Som vanligt är detta frukostseminarium öppet för alla, så ta gärna med en vän du tror är intresserad!

Anmäl dig här >>

Dela