evenemang-image
2019-03-14

Frukostmöte – Berättar du allt för Skatteverket? Torsdag 14 mars.

Snart kanske du är tvungen att göra det!

I mitten av januari publicerade Finansdepartementet en utredning om informationsplikt för skatterådgivare. Lagförslaget innebär att alla de som på något sätt ger råd kring transaktioner och tillvägagångssätt, s.k. ”arrangemang”, som på något sätt kan innebära ett skatteundandragande, måste lämna information till Skatteverket. Utformningen gör att också helt lagliga transaktioner träffas. Dessutom är begreppet ”rådgivare” så brett att det kommer att inkludera ett stort antal yrkesroller som inte traditionellt arbetar med skatterådgivning. Även arrangemang där det inte finns någon rådgivare involverad träffas! Det innebär exempelvis att företag själva måste vara insatta i regelverket och rapportera när så krävs.

Efterföljs inte reglerna föreslås höga böter för den som skulle lämnat upplysning. Förslaget är att reglerna införs fr.o.m. juli 2020, och det kommer också delvis uppkomma en retroaktiv rapporteringsplikt från 25 maj 2018.
Förslaget har fått omfattande kritik och det är helt klart att det kommer att innebära både merarbete och merkostnader om det införs. Men även om vi med flera hoppas och tror att det kommer ske förändringar i de föreslagna reglerna, kommer vi inte ifrån att någon form av upplysningsplikt kommer att införas till följd av EU-regler.

Vill du veta mer om förslaget som det ser ut idag och vilka delar vi tror blir verklighet? Spendera då din morgon den 14 mars med oss! Då guidar vår skattejurist Christine Persson er genom utredningen!

Anmäl dig här >>

Dela