2018-12-11

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Fr.o.m. 1 januari 2019 ska arbetsgivardeklaration på individnivå lämnas av alla företag. De nya reglerna innebär att du som arbetsgivare ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag på individnivå varje månad. Arbetsgivardeklarationen består av två delar, en där du redovisar uppgifter som berör dig som arbetsgivare och en del där du redovisar uppgifter för respektive betalningsmottagare. Redovisningsperioder och deklarationsdatum kommer fortsätta att vara samma som tidigare. Det betyder att första inlämningen sker till skatteverket senast den 12 februari och avser lönerna i januari. Det krävs e-legitimation för att kunna använda tjänsten. Man kan även lämna in AGI på blankett som kommer få ett nytt utseende.
Skatteverket har lagt ut en demo på sin webb där företagare kan testa att använda tjänsten.
Med de nya reglerna är det extra viktigt att korrekta löneuppgifter lämnas varje månad. Rättelser kommer att vara mer komplicerade och svåra att göra och kan drabba den anställde om den blir återbetalningsskyldig.

Mer information finns på skatteverkets hemsida.

Dela