2018-12-13

Statens budget för 2019

Moderaternas och Kristdemokraternas budget röstats igenom. Budgeten innehåller, utifrån vad vi kan utläsa, följande skattemässiga förslag.

Effekt 1 januari 2019

 • Jobbskatteavdraget förstärks och gynnar dem som har inkomst över 42 315 kr per år.
 • Skiktgränserna höjs vilket innebär att statlig skatt betalas först vid en inkomst över 490 700 kr. Brytpunkten (som är högre än skiktgränsen då den beaktar grundavdraget) för statlig inkomstskatt kommer därmed att gå vid 42 tkr/månad.
 • Ytterligare sänkt skatt för pensionärerna (utöver tidigare förslag i budgetpropositionen).

Utöver ovanstående aviserar man följande förslag där regeringen ska återkomma med skarpa lagförslag.

 • Den särskilda löneskatt (6,15 %) som ska betalas på ersättning (lön eller aktiv näringsverksamhet) till personer som fyllt 65 år bör slopas from 1/7 2019.
 • Rutavdrag bör höjas så att skattereduktionen får uppgå till max 50 tkr. Reglerna föreslås börja gälla 1/7 2019. Därutöver ska en utredning som ska bredda antal tjänster som berättigar till RUT-avdrag tillsättas, i samband med att tjänsteutbudet ökas föreslås att taket ska höjas till 75 tkr.
 • Skattereduktionen för fackföreningsavgiften föreslås avskaffas from 1/4 2019.
 • Momssatsen för naturguider föreslås efter den 1 juli 2019 återigen vara 25 % istället för 6 %.
 • Generationsskiften i FÅAB föreslås underlättas. Reglerna som föreslogs 2017 föreslås införas from 1/7 2019, reglerna innebär i korthet att det ska vara samma skattekonsekvenser vid en avyttring till ett externt företag som till ett företag som ägs av tex barnen.
 • Flygskatten föreslås avskaffas den 1/7 2019
 • Uppräkningen av drivmedelsskatter föreslås förändras så att det bara ska uppräknas med konsumentprisindex, jämfört med nuvarande reglering då det är konsumentprisindex plus 2 procentenheter. Förändringen föreslås införas den 1/7 2019.
 • Växa-stödet för enskilda firmor bör avskaffas from 1/7 2019, det bör dock vara oförändrat för aktiebolag och handelsbolag.
 • Slopad arbetsgivaravgifter på sk inträdesjobb (ej definierat när det föreslås införas).
 • Skattereduktion för gåvor (samma principer som tidigare) föreslås införas från och med 1/7 2019.

Dela