2020-05-04

Regeringens åtgärdspaket – omställningsstöd

Regeringen föreslog den 30 april ett omställningsstöd som är baserat på det omsättningstapp som företag har haft under mars och april 2020. Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för dessa att ställa om och anpassa sin verksamhet.

Stödet föreslås omfatta företagare som är godkända för F-skatt och bedriver näringsverksamhet i Sverige, därutöver gäller regler om att företaget inte får vara på obestånd etc. på samma sätt som enligt stödet för korttidspermittering. Enligt beräkningar tros ca 180 000 företag ha rätt till stödet.

Stödet baseras på förlorad omsättning och för att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 tkr under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp om minst 30 % (mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019). Stödet kommer att vara mellan 22,5 % och 75 % av företagets fasta kostnader, exklusive lönekostnader, under mars och april 2020. Storleken på stödet är beroende av omsättningstappet där större nedgång ger högre stöd, 50 % i förlorad omsättning beräknas ge ett stöd om 37,5 % av de fasta kostnaderna. Maxbeloppet per företag föreslås vara 150 Mkr per företag.

Skatteverket kommer att administrera och utbetala stödet. Skatteverket kommer att kunna granska företag som ansöker om stödet både innan och efter ansökan, den som lämnar ansökan gör det på heder och samvete och ansvarar således för osanna uppgifter (straffsanktionerat). Skulle stöd visats sig ha ansökts om och utbetalas felaktigt kommer det att återkrävas.

Uppdatering 4 maj

Regeringen föreslår även att förmån av fri parkering vid arbetsplatsen ska vara skattefri från och med april och året ut, för att på så sätt minska smittspridning genom att anställda väljer bilen framför bussen. (Tvärtemot vad som brukar eftersträvas, men så är det också ett speciellt läge…)

En arbetsgivare ska dessutom, från juni och året ut, kunna ge gåvor till sina anställda på upp till 1000 kr (utöver vad som finns idag för julgåvor etc.) Detta för att exempelvis kunna ge ut presentkort att använda för att stötta näringslivet.

Reglerna ska presenteras i en extra ändringsbudget och förväntas alltså gälla april-december.

Mycket mer än så vet vi inte i nuläget. Regeringen ska nu utforma ett konkret förslag där mer information, samt hur och när ansökan ska göras, kommer att ges. Förslaget, som kan behöva godkännas av EU-kommissionen, planeras att läggas fram i en extra ändringsbudget som ska kunna träda i kraft den 1 juli 2020.

Uppdatering 7 maj

Regeringen har föreslagit en förlängning och utökning gällande statens ansvar för sjuklön och a-kassa med mera. Läs mer här

Ni är, som alltid, välkomna att kontakta oss med era frågor och funderingar så försöker vi hitta svaren!

Dela