2020-04-15

Regeringens åtgärdspaket – uppdatering

På tisdagens presskonferens presenterades nya åtgärder med anledning av Covid-19. I nuläget har vi ingen skriftlig information från riksdag/regering varför vi inte kan ge någon utförlig information. Nedan finns dock kortfattad info så att ni är uppdaterade och får tidig information.

Kostnaden för anstånden reduceras. Den tidigare aviserade kostnaden för anstånd uppgick till 6,6 % på årsbasis (1,25 %/år i ränta och 0,3%/påbörjad månad i anståndsavgift, båda avgifterna är ej avdragsgilla). Under finansutskottets sammanträde idag beslutades att sänka kostnaden för anstånden så att den på årsbasis uppgår till ca 3 %, detta uppges ske genom att anståndsavgiften tas bort de första sex månaderna. Någon närmare information om beräkningen finns ännu inte tillgänglig, regeringen kommer att bereda ett förslag om sänkt ränta till nästa vecka.

Korttidspermitteringen utvidgas så att arbetsgivaren kan permittera de anställda med 80 %, d.v.s. att den anställde arbetar endast 20 %. Reglerna gäller från och med 1 maj och i tre månader, d.v.s. tom juli 2020. Lagstiftningen kommer dock att vara på plats först i mitten på maj. Kombinerat med de nedsatta arbetsgivaravgifterna kan upp till 86 procent av den totala lönekostnaden lyftas från arbetsgivaren.

Det är (naturligtvis!) inte ok att missbruka reglerna genom att t.ex. permittera anställda fullt ut för att få ersättning från staten men samtidigt se till att de arbetar heltid, presskonferensen upplyste därför om att de har tillsatt ytterligare personer som ska arbeta med kontroll. Sedan tidigare har man flyttat 100 personer från Skatteverket och nu resurser motsvarande ytterligare 130 personer tillföras. Kontroller kommer bland annat göras genom fysiska besök och oanmälda kontroller av personalliggare etc. Regeringskansliet ser även över möjligheterna att genom andra åtgärder skärpa kontrollerna för att försvåra fusk med systemet. Vid upptäckt av missbruk kommer rättsliga åtgärder företas och företagen polisanmälas.

Dela