2019-02-07

Krav på e-fakturor från 1 april!

Levererar du till offentlig sektor? Då är det ett krav att du skickar elektroniska fakturor från och med 1 april 2019. Då träder en ny lag ikraft som betyder att leverantörer till offentlig sektor enbart får skicka e-fakturor. Lagen gäller även offentliga organisationer, som måste kunna ta emot e-fakturor.

Elektroniskt mål år 2020

Det som ligger till grund för den nya lagen är ett EU-direktiv. Målsättningen är att majoriteten av all fakturering i Europa ska skickas elektroniskt 2020. Det nya kravet på e-faktura gäller endast de offentliga upphandlingar som du gör efter den 1 april 2019. Det gäller alltså inte dina befintliga ramavtal och kontrakt, som inte har något krav på e-faktura.

Tänk på att du inte kan skicka skannade pappersfakturor eller Pdf-fakturor, eftersom det inte räknas som elektroniska fakturor och inte kommer bli godkända. Du skickar alltså inte e-fakturor via e-post, dina fakturor skickas digitalt från ditt faktureringssystem till din kunds affärssystem. Det går att jämföra med privata e-fakturor som skickas direkt till din internetbank. Kolla upp vad som gäller och följ det nya lagkravet, annars kan du få betala vitesbelopp.

Standarden PEPPOL

Peppol (Pan-European Public Procurement On-Line) är ett standardiserat sätt att utbyta elektroniska dokument inom och över EU:s gränser. Med standarden förenklas handeln inom landet och över landsgränser. Det minimerar även antalet nekade fakturor och höga kostnader. Dina e-fakturor måste följa den nya europeiska standarden om ingen annan standard är avtalad. PEPPOL BIS Billing 3 är standarden i Sverige som lever upp till lagkraven, och som SFTI rekommenderar dig.

Hur förbereder du dig?

Offentlig sektor har sedan länge arbetat med att införa e-faktura. Sedan 2008 har myndigheter haft ett krav på sig att kunna ta emot e-fakturor, därmed väntas offentlig sektor vara väl förberedda inför det nya lagkravet. Du som levererar till offentlig sektor, förbereder dig på bästa sätt genom att kolla med din systemleverantör vilka lösningar som finns för e-fakturering.

Vill du veta mer så prata med din redovisningskonsult eller maila oss på kund.malmo@bakertilly.se .

Dela