2018-10-02

Allmänna fastighetstaxeringen 2019

Äger du en fastighet och har fått brev från Skatteverket?

Det är precis som det ska, det är nämligen dags för en s.k. allmän fastighetstaxering. Detta innebär att samtliga fastighetstyper förutom småhus (villor) och lantbruk får nya taxeringsvärden från och med den 1 januari 2019. En allmän taxering görs vart sjätte år och är den mest omfattande fastighetstaxeringsformen. Nya värden sätts utifrån faktiska försäljningar som skett.  Skatteverket kan även tillämpa nya värderingsmodeller m.m. Ett ganska omfattande arbete och därför påbörjas det redan nu under hösten. Har du en digital brevlåda har du fått ditt förslag redan i september, för övriga skickas pappersversionerna ut under första dagarna av oktober.

Vad ska du göra med fastighetsdeklarationen du fått framför dig?

Skatteverket vet mycket men de kan omöjligt känna till allt om alla fastigheter i Sverige. Därför är det viktigt att du som ägare går igenom fastighetsdeklarationen och korrigerar det som behövs så att Skatteverket fattar ett beslut på rätt underlag. Ett felaktigt fastighetsvärde innebär en felaktig fastighetsavgift/fastighetsskatt vilket inte är bra vare sig det innebär att du betalar för mycket eller för lite.

Skatteverkets beslut grundar sig på schabloner kombinerat med de uppgifter de fått av dig och det är inte alltid de stämmer för din fastighet. Har du till exempel gjort ny-, till- eller ombyggnad? Stämmer användningen av lokalerna med den faktiska? Vissa sorters användning ger rätt till reducerat taxeringsvärde eller reducerad fastighetsavgift så det kan vara viktigt att det framgår hur ytorna används. Är det rätt kvadratmeterytor som angetts? Har det hänt något med fastigheten som gjort att värdet sjunkit väsentligt? Grundtipset är att uppge såväl de exakta uppgifterna som efterfrågas som eventuella tilläggsuppgifter som kan ha betydelse för värdet.

De uppgifter som efterfrågas innebär till viss del en uppskattning av kostnader per den 1 januari 2019 medan hyror ska anges utifrån 2017 års hyresnivå. Skulle din uppskattning visa sig bli helt fel är det såklart möjligt att ändra detta även i efterhand. Även år då det inte görs någon allmän fastighetstaxering är det möjligt (och ibland din skyldighet) att ändra ett taxeringsvärde.

Utgångspunkten är att ett taxeringsvärde ska motsvara 75 % av marknadsvärdet två år innan taxeringsåret . Men även exempelvis byggnad under uppförande ska många gånger ges ett taxeringsvärde. Tycker du att det föreslagna värdet verkar helt galet så är det kanske också det, men då finns det möjlighet att påverka!

Titta på ditt underlag, lägg till de efterfrågade uppgifterna och fundera på om förslaget verka rimligt. Deklarera gärna din fastighet via Skatteverkets e-tjänst, men oavsett om du gör det på papper eller digitalt ska deklarationen lämnas in senast den 1 november.

Tycker du att det är ont om tid och skulle vilja ha en chans att titta närmare på uppgifterna innan deklarationen skickas in? I så fall är det möjligt att begära anstånd med inlämningen. Anstånd söks hos Skatteverket senast den 31 oktober.

När Skatteverket fått in deklarationerna börjar deras arbete med att gå igenom underlagen. Ett beslut om taxeringsvärde kan du förvänta dig någon gång kring halvårsskiftet juni/juli 2019. Det beslutade taxeringsvärdet gäller sedan retroaktivt från 1 januari 2019.

Känns det hela komplicerat? Långtifrån alla fastighetstaxeringar är besvärliga men det finns som sagt en del att tänka på så att allt blir rätt. Vi går gärna igenom taxeringsförslagen med er.

Vill ni diskutera er fastighet eller kanske bara ha hjälp med att söka anstånd, hör av er till oss så hjälper vi er! 

Dela