Här hittar du de senaste versionerna av vårt faktablad Fakta & Siffror som innehåller uppgifter om exempelvis:

 • Skatteskalor
 • Aktuella räntor
 • Basbelopp
 • Traktamenten
 • Kostförmåner
 • Bilresor
 • Bilförmån
 • Representation
 • Räntefördelning
 • Periodiseringsfond
 • Referensränta m.m.

Fakta&Siffror 2_2018

Fakta&Siffror 1_2018

Fakta&Siffror 6_2017

Fakta&Siffror 3_2017

Fakta&Siffror 9_2016