Baker Tilly MLT:s behandling av särskilda personuppgifter.

När Baker Tilly MLT KB, 916550-5588, behandlar era personuppgifter är vi Personuppgiftsansvarig och ansvarar för att personuppgifterna hanteras korrekt, säkert och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Ändamålet till varför BTMLT samlar in dina uppgifter beträffande allergier är för att kunna erbjuda alternativ som passar dig under eventet. Den rättsliga grunden vi använder oss av vid behandling av dina personuppgifter är samtycke. BTMLT vidtar rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och din integritet. De personuppgifterna vi samlar in kommer endast användas av eventets projektgrupp.

För uppfyllnad av ändamålet till varför personuppgifterna behandlas kommer BTMLT endast att spara uppgifterna om dina allergier tills eventet är genomfört. Du har rätt att begära en rapport på vilka personuppgifter BTMLT behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Det kan göras kostnadsfritt en gång per år. Du har också rätt att få felaktig information rättad, personuppgifter raderade, återkalla samtycket när som helst samt motsätta dig till att dina personuppgifter behandlas.
Du har alltid rätt att framföra eventuella klagomål rörande behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen.
På eventet kommer det att tas foton/filmas där du kan komma att synas om du deltar i eventet.

Om du har frågor runt BTMLT:s behandling av dina personuppgifter, vill kontakta oss eller skicka in en förfrågan rörande dina personuppgifter, kontakta oss på kund.malmo@bakertilly.se.