När höstens budgetproposition presenterades var det utan några större överraskningar. Det görs en justering av skattenivån för de pensionärer som har en inkomst på mer än 17.000 kr/mån och den s.k. värnskatten, d.v.s. de sista 5 % statlig skatt som betalas av dem som har lön som överstiger den övre skiktgränsen tas bort från och med nästa år. Borttagande av värnskatten har mött viss kritik för att endast gynna de med höga inkomster, samtidigt var det en del av tidigare politiska överenskommelser vilket gjort sittande regering mer eller mindre tvingade att komma med förslaget.

Ett annat förslag i propositionen är att det från och med nästa år kan komma att krävas elektronisk betalning för att kunna få ROT/RUT avdrag. Det förekommer idag visst fusk där företag uppger att arbete utförs utan att det är så och genom att inte längre kunna betala med kontanter för utfört arbete kan Skatteverket lättare följa att betalning faktiskt skett, vilket bör förutsätta att även arbetet gjorts.

 

Fler förändringar nämns på skattesidan och under hösten bör vi se mer hur dessa är tänkta att utformas. Skatteförslag som påverkar vårt klimat, förändringar av sociala avgifter, och sannolikt en bankskatt är exempel på förslag som väntas komma. Vi bör också få se fortsättningen på lagstiftning som redan är under bearbetning, exempelvis ett lagförslag till hur en eventuell utformning av informationsplikt för skatterådgivare ska se ut, något som även kan få stor påverkan för de som driver företag.

Från Högsta Förvaltnings-domstolen väntar vi på ett s.k. plenumavgörande angående frågeställningen om och när en person eventuellt kan ha ett styrelseuppdrag som fristående konsult eller om det alltid ska ses som anställningsinkomst. Enligt den praxis vi levt med de senaste åren ska styrelseinkomst hanteras som lön. Ett plenumavgörande, innebärande att samtliga justitieråd deltar i domen, är mycket ovanligt och ges bara om domstolen vill ändra sin egen praxis, eller det är en fråga av avgörande betydelse. Potentiellt kan domen få betydelse även för många andra än styrelseledamöter och det blir spännande att se vilka frågor som kommer att tas upp och hur utgången blir!